Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jednocześnie licho nie śpi i nawet podczas pełnienia obowiązków w sposób wybitnie zaangażowany, może się zdarzyć coś, czego nikt by nie chciał. Na takie przypadki przygotowana jest oferta  ubezpieczeń OC z racji wykonywania konkretnego zawodu. Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jak nauczyć Monikę tańca może być obowiązkowe lub dobrowolne.

Jakie grupy zawodowe mają obowiązek ubezpieczenia OC?

Są to te zawody, gdzie występują wymagania co do dużej specjalizacji. Jednocześnie niewłaściwe, zamierzone lub niezamierzone wykonywanie obowiązków, może narazić klientów na dotkliwą szkodę, czy też straty poniesione z tego tytułu. Dotyczy to między innymi takich grup zawodowych:

  • lekarze,
  • adwokaci,
  • księgowi,
  • radcy prawni,
  • zarządcy nieruchomości,
  • komornicy,
  • notariusze.

Zakres odpowiedzialności jest ujednolicony we wszystkich towarzystwach i wynika to z zarządzenia Ministra Finansów.

Kto może dobrowolnie ubezpieczyć się od odpowiedzialności zawodowej?

Praktycznie każdy przedstawiciel zawodu, gdzie istnieje możliwość pozwania przez klienta czy pacjenta o odszkodowanie może mieć stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Jednym z przykładów może być ubezpieczenie OC nauczyciela. Wiadomo, że w szkole lub na innego rodzaju zajęciach z młodzieżą, wychowawcy powinni roztoczyć wychowanków stałą opieką. Niestety nie raz nie jest to możliwe, albo z powodu dużej liczby podopiecznych albo z powodu niesubordynacji wychowanków. W razie nieszczęśliwego wypadku, nikt nie rozlicza małoletniego ucznia, za to wszyscy obwiniają nauczyciela. Czasem taki konflikt wkracza na drogę sądową. Inne grupy zawodowe, które chociaż dobrowolnie, ale zazwyczaj korzystają z tego tupu ubezpieczenia to trenerzy sportowi, pielęgniarki, weterynarze, ratownicy, kucharze, kosmetyczki i inne.

W przypadku pozwania, polisa pokrywa koszty takie jak:

  • postępowanie sądowe,
  • koszty obrony i odszkodowania za szkody,
  • odszkodowania za udział w czynnościach sądowych.

W zakres ochrony ubezpieczeniowej mogą też wchodzić inne elementy, takie jak prawa intelektualnej własności lub zniewaga i zniesławienie.

Obraz donterase z Pixabay